Shadow
Shadow

In de gezondheidszorg hebben wij onze sporen ruimschoots verdiend en spelen in op de toenemende vraag naar huisvesting en zorg door de realisatie van een woonzorgcomplex op maat, gezondheidscentrum of bejaardencentra. Wij hebben respect voor de levensruimte van de bewoners, patiënten, cliënten en zorgmedewerkers en kennen onze verantwoordelijkheid hierin.

Voor diverse scholen hebben wij de afgelopen jaren locaties mogen uitbereiden, verbeteren en vernieuwen. Daarbij is een snelle, spoepele realisatie een must omdat bouwoverlast en onderwijs niet samen gaan. Wij spelen in op de huidige en toekomstige onderwijsconcepten. Op aanwijzing van u bouwen wij een inspirerende, gezonde en prettige onderwijsomgeving.

Een openbaar of overheidsgebouw is een plek waar mensen werken, leven, samenwerken en samenkomen. Deze omgeving heeft een directe invloed op de efficiëncy en effectiviteit van de bedrijfsvoering. Wij besteden veel aandacht aan aspecten als gebruiksgemak, duurzaamheid, milieu- en energietechniek.

Onze doelstelling is om woningen, gebouwen en monumentale panden zodanig te renoveren en in oude glorie te herstellen dat de kwaliteit wordt opgewaardeerd, de levensduur wordt verlengd en waarbij wordt voldaan aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard. Uiteraard zonder dat het karakter van het pand wordt aangetast. Als het te verbouwen pand gedeeltelijk in gebruik moet blijven, treffen wij overlastbeperkende maatregelen.

Wij bieden tevens een passend meerjaren onderhoudsplan, variërend van dagelijks onderhoud tot grootschalig onderhoud.

Met onze kennis en ervaring van de techniek, planning, financieël management en werken in bouwteams zijn wij in staat een gebouw naar wens op te leveren.

 

  Wist u dat de

  6% regeling in de bouw

  uitstekende kansen biedt.

Shadow

Shadow

Shadow